Peter Waltman


Je wil kennismaken met klei, draaien, een lang gekoesterde kleiwens in vervulling laten gaan of een specifiek keramisch avontuur aangaan, dan past mijn format KERAMUSE vast bij jou. We maken een afspraak om kennis met elkaar te maken zodat duidelijk wordt wat je wens is waarmee ik je kan helpen. Je ziet de goed geoutilleerde veilige werkplaats en ervaart de sfeer en ruime mogelijkheden die binnen KERAMUSE 4.1 ontdekt en ontwikkeld kunnen worden.

MISSIE
Ik help mensen hun talenten te ontdekken en ik help ze in actie te komen, zodat ze werken aan wat ze het liefst willen doen en wat bij talenten past. Want iedereen heeft talent!

AMBITIE
Omdat ik er van overtuigd ben dat sommige talenten nog onaangeraakt zijn en alsnog in beeld kunnen komen ben ik graag je reisleider in dit bijzondere gebied.
Ontginnen en bebouwen gaan meestal efficiënter samen.
Ik ben je stimulerende en inspirerende gids.

CONTACTGEGEVENS
Naam: Peter Waltman
Telefoon: 06 - 15 44 61 18
Email: peterwaltman@me.com
Website: http://peterwaltman.nl 


ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden Keramuse-4 2018

Een door ons ontvangen en getekend inschrijfformulier Keramuse-4 geldt als bevestiging van deelname aan en tevens als acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd:

Inschrijving

• Inschrijving heeft plaats gevonden indien door ons het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is ontvangen per post of per mail.
• Ondertekening houdt tevens in acceptatie van de annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn vanaf het moment dat wij de inschrijving hebben ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van inschrijven of factuur heeft ontvangen of er betaling heeft plaatsgevonden;
• Wij zullen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het inschrijfformulier een bevestiging van inschrijving naar de deelnemer sturen per mail alsmede eventueel noodzakelijke aanvullende informatie betreffende Keramuse-4, de geldende huisregels en de locatie;
• Om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen realiseren, dient de deelnemer de bij de bevestiging meegestuurde informatie aandachtig te lezen en persoonlijke leerwensen kenbaar te maken en liefst binnen 5 werkdagen naar ons te retourneren, doch uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van de Keramuse-4;
Klei-, glazuur- en bakkosten zijn niet inclusief en worden via een aan te schaffen CKC-kaart verrekend;
   De kosten van koffie en thee komen voor eigen rekening;
• De annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer. 

Betaling

• Betaling voor de Keramuse-4 dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur bijgeschreven te zijn op NL42INGB0005357059. doch uiterlijk één dag voor aanvang van de workshop;
• Voor een factuur die op verzoek van de deelnemer is verzonden naar de werkgever van de deelnemer gelden dezelfde betalingsvoorwaarden. De deelnemer dient zorg te dragen voor tijdige betaling.

Annuleren

• Annuleren geschiedt uitsluitend schriftelijk;
• Bij annulering úiterlijk 30 dagen vóór aanvang van de workshop zijn € 100 inschrijving- en
administratiekosten verschuldigd. Bij gebruikmaking van de mogelijkheid deelname éénmalig door te schuiven naar de eerstvolgende Keramuse-editie zijn € 50 administratiekosten verschuldigd. Dit is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan Keramuse-4.
• Bij annulering later dan 30 dagen voor aanvang of geheel niet deelnemen aan de workshop, is het gehele bedrag verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel.
• Een vervanger naar keuze van de oorspronkelijk ingeschreven deelnemer die nog niet voor het betreffende programma is ingeschreven kan worden aangewezen. Wij dienen hiervan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de workshop op de hoogte te worden gebracht. Ook het vragenformulier dient dan volledig ingevuld te zijn ingeleverd.

Huishoudelijk reglement Keramuse 2018

GEZOND WERKEN
Helaas kunnen klei stof, grondstoffen voor glazuur en ovendampen de gezondheid schaden. Om problemen met je eigen gezondheid, of die van andere te voorkomen houden we ons aan de volgende afspraken:

• Er wordt binnen niet aan droog of biscuit werk geschuurd, dit doe je buiten of in de spuitcabine met de afzuiger aan.
• Gebruik de spuitcabine alleen met een goed P3 masker
• Zorg voor je eigen P3 masker en plastic handschoenen.
• Neem om gezondheidsredenen geregeld je werkkleren mee naar huis om ze te wassen.
• Lees de documentatie over gezondheid en de mate van giftigheid van de glazuren en grondstoffen die je gebruikt goed door en houd je aan de aanwijzingen.
• Eet en drink niet tijdens het werken op de werkplek.
• Maak na gebruik de apparatuur en ruimte altijd met water schoon ook al heb je bijna niets gedaan en lijkt het op het oog schoon.

DE WERKPLEK
Iedereen heeft recht om in een opgeruimd en schoon atelier te kunnen werken, let daarom op het volgende:
• Laat nooit wanneer je weg gaat werk, materialen of gereedschappen op de tafels achter.
• Zorg bij het achterlaten van de werkplek dat deze schoon is, neem de tafels altijd af met een vochtige doek en mop altijd de vloer onder je werkplek.
• Na gebruik van de mop zorgt je altijd dat de emmer met schoon water wordt gevuld.
• Iedere deelnemer zorgt zelf voor aanschaf van klei, gereedschappen en grondstoffen welke duidelijk van naam voorzien worden, om geen verwarring te creëren.
• Gereedschappen en grondstoffen berg je na het werken in je kast op. De klei plaats je op de onderste planken van je voor Keramuse-4 aangewezen stellingkast.
• De stellingenkasten in het atelier zijn voor kleiwerkstukken waaraan nog wordt gewerkt.
• Zet je werk zo economisch mogelijk weg (bijvoorbeeld door te stapelen met plankjes) en laat de bovenste plank van de lage stellingkast vrij voor hoog werk.
• Niemand heeft een vaste plek in de stellingkasten.
• Werkkleding buiten uitkloppen en apart en regelmatig wassen
• Voor je jas is er een aparte kapstok.
• Snij nooit met messen of andere metalen voorwerpen op de gipsplaten, houten werkplaten en of mallen. De platen worden hierdoor onbruikbaar voor glad werk.
• Let op dat de gipsenwalktafel en de platenpers een gedeelte heeft waar alleen witte klei op mag worden gewalkt.
• Maak de walktafel schoon met een stuk krant en niet met water.
• Met boetseren maar vooral met werken op de draaischijf, ontstaat er vuil water met kleislib. Deze kleislib mag alleen weggespoeld worden bij het aanrecht waar bezinkbakken onder staan zodat er weinig tot geen slib in het riool terecht komt.
• Gereedschappen of kwasten gebruikt bij het glazuren moeten eerst in de daarvoor bestemde ton gespoeld worden voor ze onder de kraan schoon gemaakt worden.

Neem contact op

Black background overlay

Je aanmelding is succesvol verstuurd.
Je ontvangt nog een bevestiging per e-mail.