Pro Patria

ALGEMENE VOORWAARDEN PRO PATRIA Wilt u lid worden van Pro Patria, dan kunt u gewoon naar de les van uw keuze gaan. De eerste twee lessen zijn geheel vrijblijvend en kunt u beschouwen als kennismaking. Bevalt het u en wilt u de les structureel blijven volgen? Print dan het inschrijfformulier uit en vul dit in. Vervolgens heeft u twee mogelijkheden: • Neem het ingevulde formulier mee naar de les die u wilt gaan volgen en geef dit af bij de leiding. De leiding draagt zorg voor het doorgeven aan de ledenadministratie • Stuur het ingevulde formulier op naar het verenigingssecretariaat: g.v. Pro Patria Zoetermeer t.a.v. Ledenadministratie Postbus 7432 2701 AK Zoetermeer In alle gevallen ontvangt u via onze ledenadministratie een bevestiging van uw lidmaatschap, waarbij tevens wordt gespecificeerd wat aan contributie en inschrijfgeld door u moet worden voldaan. Voor leden die (een deel van) hun contributie wensen te betalen met cheques behorende bij de Zoetermeerpas, geldt dat zij deze cheques als betaalmiddel kunnen indienen bij de leden- en contributie administratie. Dit geldt ook voor de speciale persoonsgebonden sport- en cultuurcheque voor kinderen van 8 jaar die is uitgegeven door de gemeente Zoetermeer. Middels het lidmaatschap van Pro Patria wordt u ook automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (K.N.G.U.) waardoor deelname aan evenementen die onder auspiciën van onze landelijke bond worden georganiseerd voor u openstaat en u (in onverhoopte gevallen) een beroep kunt doen op de aanvullende ongevallenverzekering die onze landelijke organisatie voor al haar leden heeft afgesloten. Contributie: Hiervoor worden verschillende mogelijkheden aangeboden. Wanneer iemand zich aanmeldt voor een les, vult hij of zij ook een formulier in over de gewenste betalingsvorm. Per kwartaal: • U betaalt per kwartaal en ontvangt een factuur per post • U betaalt hiervoor 5% extra aan administratiekosten. Automatische incasso per kwartaal: • U ontvangt bericht over het te incasseren bedrag per email (opgeven e-mailadres is verplicht) • U verleent toestemming aan DirectPay Services BV om namens Pro Patria de verschuldigde bedragen (contributie en indien van toepassing de ouderbijdrage) van uw bankrekening te incasseren Automatische incasso jaar contributie: • Automatische incasso van de volledige jaarcontributie, u ontvangt over het te incasseren bedrag per email (opgeven emailadres is verplicht) • U krijgt 10% korting bij betaling via automatische incasso in januari van de volledige jaarcontributie Algemeen • Bij automatische incasso ontvangt u bericht over het te incasseren bedrag per email (opgeven e-mailadres is verplicht) • De gekozen betaalwijze geldt tot moment van opgeven van een wijziging door u; De contributie wordt met ingang van 1 januari 2014 als volgt: • de jaarlijkse bondscontributie van de KNGU wordt door Pro Patria extra en separaat in januari geïnd • de leden die op 1 januari 2014 17 jaar of jonger zijn betalen € 14,-- bondscontributie • de leden die op 1 januari 2014 ouder zijn dan 17 jaar betalen € 18,-- bondscontributie; • bij aanmelding lidmaatschap gedurende het lopende jaar betaalt een jeugdlid geen bondscontributie en een seniorlid de bondscontributie van een jeugdlid • de KNGU en Pro Patria verlenen bij opzeggen lidmaatschap in de loop van een jaar geen restitutie voor de rest van het jaar.

Black background overlay