Annalee Duppen

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNALEE DUPPEN

1. Aanmelden
Om een cursus te volgen kun je je aanmelden voor een proefles via www.annaleeduppen.com of een e-mail sturen naar aduppen@gmail.com. Na de proefles krijg je een aanmeldingsformulier van de docent. Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet het aanmeldingsformulier worden ondertekend door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Het deelnemen aan de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. Het is mogelijk om tussentijds in te schrijven voor een cursus; je betaalt dan een strippenkaart van 10 lessen. De strippenkaart is 3 maanden geldig. Wanneer de 10 lessen op zijn of de 3 maanden verstreken zijn kunt u door middel van een nieuwe strippenkaart aan te schaffen weer les komen volgen.

2. Lesuitval
Bij lesuitval als gevolg van ziekte van de docent (zal in goed overleg) bekeken worden of de les op een ander moment ingehaald kan worden.

3. Prijzen
Wijziging van lesgeld kan met ingang van een nieuw cursusjaar worden doorgevoerd. De aanschaf of huur van danskleding en materialen is niet inbegrepen bij het lesgeld.

4. Betaling
Door aanmelding voor een cursus ben je betalingsplichtig. Wanneer het verschuldigde bedrag niet gestort is op de desbetreffende rekening krijgt de leerling geen strippenkaart en wordt diegene niet toegelaten in de les.

5. Annulering en opzegging
Door middel van je aanmelding bind je je voor de gehele duur van de activiteit. Ook bij voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken blijft je betalingsverplichting voor de volledige prijs bestaan, ongeacht het aantal gevolgde lessen.

6. Privacy
Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over zaken die van belang zijn voor je les, de voortgang ervan of een vervolg erop. Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan anderen (derden). Wat betreft het gebruik van digitale media nemen wij de regels in acht van de Telecomwet inzake spamverbod. Het kan voorkomen beeld- en geluidsopnamen van een les worden gemaakt. Je mag altijd - zonder opgaaf van redenen - je medewerking daaraan weigeren. Uiteraard zullen we dit respecteren. Beelden geluidsopnamen kunnen gebruikt worden in publicaties, zonder daarvoor enige vergoeding aan je verschuldigd te zijn.

7. Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan en/of verlies van eigendommen van leerlingen.

Black background overlay