Peer teachers

Peerteaching is een vorm van samenwerkend leren, waarbij de leerlingen op een informele manier van elkaar leren vanuit fascinatie en spel, dit zonder directe tussenkomst van een docent. Kinderen en jongeren leren immers snel en veel van elkaar.

Klik hier voor de algemene voorwaarden

Black background overlay