Visual Result

Algemene voorwaarden Visual Result

A. LOCATIE
1. De lessen vinden plaats op de locaties:
• Gebouw Arnoldus van Os, Christinastraat 38 te Benthuizen (ingang via Beatrixstraat en Prinsenhof).
• Gebouw ‘T Prisma, Prismalaan 34 te Zoetermeer.
• Gebouw De Patio, Gaardedreef 189 te Zoetermeer.
• Gebouw CKC, Leidsewallen 80 te Zoetermeer
2. Mocht je verhinderd zijn, meld dit dan vooraf telefonisch of via e-mail.
3. Mocht je onverhoopt te laat aanwezig zijn, schuif dan zo geruisloos mogelijk aan in de les, zodat de andere deelnemers daarvan geen hinder ondervinden.

B. LESINDELING
1. De lessen vinden doorlopend plaats van september tot en met juni/juli van cursuskalenderjaar met uitzondering van de schoolvakanties. De exacte data worden tijdig aangegeven.

C. LESGELD
1. Deelname aan de lessen is mogelijk door gebruik te maken van een 10-rittenkaart. Deze kaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. Iedere deelnemer dient gebruik te maken van zijn/haar eigen kaart. Visual Result mag deelnemers die deze regel overtreden weigeren om deel te nemen aan de les.
2. Het lesgeld van € 60,00 is per 10-rittenkaart verschuldigd en dient voorafgaand aan de afgifte ervan te zijn voldaan. De betaling kan door voorafgaande overboeking op de bankrekening. Je ontvangt een factuur per email.
3. Aan de locatie ‘T Prisma is € 6,00 aan administratiekosten verbonden; deze vervallen bij aanschaf van een tweede 10-rittenkaart.
4. Aan de locatie Gaardedreef is € 9,00 aan administratiekosten verbonden; deze vervallen bij aanschaf van een tweede 10-rittenkaart.
5. Bij niet gevolgde lessen zal geen restitutie van lesgeld plaatsvinden noch kunnen de lessen in een volgend seizoen worden ingehaald, tenzij hierover vooraf specifiek overleg heeft plaatsgevonden.

D. AANSPRAKELIJKHEID
1. Deelname aan de lessen en/of activiteiten geschiedt op eigen risico.
2. Je beseft zelf verantwoordelijk te zijn voor je lichaam en zal dit met respect behandelen. Je bent je bewust van je eigen bewegingsmogelijkheden en zal niet(s) forceren. Indien een oefening zwaar is of niet goed voelt, dan stop je (tijdig).
3. Raadpleeg bij twijfel, voorafgaand aan deelname aan de lessen, een arts of Yoga/Pilates/Tai Chi geschikt is voor jouw gezondheid.
4. Elke aansprakelijkheid voor enige blessure, in welke vorm dan ook, wordt dan ook uitgesloten.

E. DEELNAME
1. Het uitgangspunt is dat je deelneemt voor een periode van 10 lessen. Deze plek wordt voor je gereserveerd.
2. In overleg kan anders worden bepaald en kan je meedoen aan lessen mits er voldoende plaats is in een lesuur.
3. Nieuwe deelnemers (of deelnemers die deelname aan de lessen willen hervatten) kunnen op elk moment van een cursusjaar 'instappen' om deel te nemen aan de lessen, onder de voorwaarde dat er voldoende plaats is op een lesuur.
4. Of er voldoende plaats is in de lesgroep is ter beoordeling van Visual Result.
5. Het stoppen van deelname van de lessen kan op elk moment van een cursusjaar. Het onder sub C.5 bepaalde, zoals hiervoor genoemd, blijft onverkort van kracht. Ingeval je voornemens bent te stoppen met deelname aan de lessen, al dan niet tijdelijk, stuur dan één maand voor het eind van het seizoen een bericht aan Visual Result (i.v.m. de wijziging van de reservering van jouw plek in de lesgroep). 

Black background overlay