The Sprinter Singers

Het koor The Sprinter Singers is een vereniging met leden, zangers, die contributie betalen. Dit lidmaatschap zal voor onbepaalde tijd zijn mits de projectzangers die voor bepaalde tijd een lidmaatschap aangaan. Voor de leden is er een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De vereniging heeft statuten opgesteld.

Black background overlay