Danspodium 'Pas de Deux'

Algemene voorwaarden Danspodium 'Pas de Deux'. a. Aanmelden: Om een cursus te volgen, vul je een aanmeldingsformulier in. Dit kan digitaal via de site van het CKC of via www.danspodiumpasdedeux.nl. Van je aanmelding krijg je een ontvangstbevestiging. Aanmelden kan het hele cursusjaar, je betaalt dan het resterende aantal lessen. Na aanmelding ben je verplicht tot betaling van het cursusgeld. Het deelnemen aan de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. b. Cursus voorwaarden: Cursussen starten indien een minimum aantal deelnemers zich heeft aangemeld. Aangemelde cursisten krijgen bericht wanneer een cursus van start gaat en wanneer er wijzigingen zijn in het aanbod, bijv. wanneer cursussen worden samengevoegd. c. Proeflessen: Het is altijd mogelijk om één gratis proefles te volgen, stuur hiervoor een mail zodat we de samen juiste les kunnen bepalen. Stuur een mailtje naar info@danspodiumpasdedeux.nl. d. Opzeggen: Tussentijdse opzegging van de lessen in het cursusjaar is niet mogelijk. Is er een gegronde reden om de lessen niet te blijven volgen, dan kan na onderling overleg naar een oplossing worden gezocht of eventueel schriftelijk worden ontbonden. Opzegtermijn is 1 maand. Zonder schriftelijke opzegging loopt het lidmaatschap door tot het eind van het cursusjaar. Bij opzegging ontvangt u van ons een bevestiging. e. Uitval van lessen: Bij ziekte van de docent word u op de hoogte gesteld. Is de docent twee weken of langer achtereenvolgend ziek, dan wordt voor vervanging gezorgd of wordt in goed overleg de les op een andere dag/tijd ingehaald. f. Afmelden van de les: Mocht je of jouw kind verhinderd zijn, dan verzoeken wij je vriendelijk dit van te voren te melden via het contactformulier bij 'contact' op de website www.danspodiumpasdedeux.nl. g. Betalingsverplichting: Door aanmelding voor een cursus ben je betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde lesgeld. Als het lesgeld niet of niet tijdig is betaald, worden € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien na herhaaldelijke aanmaning nog steeds niet aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige. h. Zoetermeerpas Heb je een ZoetermeerPas? Dan kun je betalen met voordeelcheque 3 (t.w.v. € 60,-), cheque 4 (t.w.v. € 60,-), cheque 5 (t.w.v. € 46,-) en jongerencheque (t.w.v. € 50,-). De voordeelcheque(s) van 2013 moet je samen met een kopie van de pas vóór aanvang van de cursus bij de receptie inleveren, uiterlijk 1 december 2013. Je mag meerdere cheques voor één cursus inleveren. Als de kosten van de cursus lager zijn dan de waarde van de cheque(s) dan vervalt het resterende bedrag. De ZoetermeerPas en de Sport- en Cultuurcheque kunnen tegelijk gebruikt worden. 5.5 Sport- en cultuurcheque 2013 Met de Sport- en Cultuurcheques ter waarde van €100,- (verdeeld in 2 x €50, -) kun je cursussen betalen die uit minimaal 6 lessen bestaan, mits de naam op de Sport- en Cultuurcheque dezelfde is als die van de leerling. De cheque(s) moet je samen met een kopie van je ID vóór aanvang van de cursus bij de receptie inleveren, uiterlijk 1 december 2013. Beide cheques kun je ook voor één cursus inleveren. Als de kosten van de cursus lager zijn dan de waarde van de cheque(s) dan vervalt het resterende bedrag. De Sport- en Cultuurcheque en de ZoetermeerPas kunnen tegelijk gebruikt worden. i. Aansprakelijkheid: Danspodium 'Pas de Deux' kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade, ongevallen of diefstal van eigendommen. j. Beeldmateriaal: Foto’s en/of filmopnamen van groepen en/of individuen gemaakt tijdens lessen en uitvoeringen, kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden, social media en de website. Zonder tegenbericht gaan wij er van uit dat je hiermee instemt.

Black background overlay