Vacature Bestuurslid Stichting Kunst en Cultuur Zoetermeer

Stichting Kunst en Cultuur Zoetermeer (CKC & partners) zoekt per direct Bestuursleden (waaronder een penningmeester)

De functie is onbezoldigd en er wordt gestreefd naar diversiteit voor wat betreft culturele achtergrond. 

Profiel
De besturingsfilosofie

- Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid over de Stichting Kunst en Cultuur Zoetermeer, bekend onder de naam CKC & partners. De directeur is verantwoordelijkheid voor de aan haar/hem gedelegeerde bevoegdheden en taken. Zij/hij geeft richting aan de organisatie, zorgt voor het verwerven, besteden en beheren van de middelen en voor het adequaat functioneren van de organisatie in het algemeen.
- Het bestuur toont een voor medewerkers, directie en buitenwereld zichtbare betrokkenheid bij de organisatie.
- Het bestuur bepaalt zijn agenda en prioriteiten in overleg met de directeur.
- Het bestuur verantwoordelijk voor haar eigen functioneren en doet aan kritische (zelf)evaluatie, het bespreekt zijn functioneren jaarlijks buiten de aanwezigheid van de directie.
- Het bestuur vergadert volgens vastgesteld schema, doorgaans zes keer per jaar in de middag.
- Het bestuur levert door inzet van kennis, ervaring, contacten en optreden een bijdrage aan de missie en doelstellingen van de stichting.
 

Gewenste samenstelling
De samenstelling van het bestuur zorgt voor:

- het verantwoord vervullen van de krachtens de wet, de Governancecode Cultuur en overige regelgeving en gedragscodes toegekende taken.
- een balans tussen leeftijd, ervaring, geslacht en achtergrond van de individuele leden.
- voldoende complementariteit ten opzichte van de andere leden qua kennis, ervaring en netwerken, met name op het gebied van overheden, bedrijfsleven, financiën en culturele instellingen zou dit aanwezig moeten zijn.
- het bestuur bestaat uit minimaal 3 maar ideaal gezien 5 leden en is evenwichtig in termen van teamrollen.
 

Kenmerken
Leden van het bestuur:

- kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang.
- hebben een brede maatschappelijke belangstelling  en affiniteit met de werkvelden van de stichting en met de missie en ambitie van de stichting zoals geformuleerd in beleids- cq ondernemingsplannen,
- beschikken over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
- beschikken over (helikopter)kwaliteiten voor een bestuur op afstand van een complexe organisatie.
- beschikken over een breed netwerk en zijn bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de stichting.
- beschikken over voldoende tijd om de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen, de vergaderingen van het bestuur bij te wonen en deze voor te bereiden en de directie op verzoek bij te staan.

Reageren
Met vragen kunt u contact opnemen met de heer J.C.G. Fijen (voorzitter) via j.fijen@ziggo.nl. Geïnteresseerden worden gevraagd schriftelijk te reageren door middel van een brief met bijgevoegd curriculum vitae. Uw sollicitatie kunt u richten aan het bestuur van Stichting Kunst en Cultuur Zoetermeer t.a.v. mevrouw C. Schippers (personeelszaken) via cschippers@ckc-zoetermeer.nl. Gesprekken worden gevoerd met het bestuur of een vertegenwoordiging hiervan en de directeur van CKC & partners. De ondernemingsraad heeft een adviserende rol.

 

 

 

 

Black background overlay

Je aanmelding is succesvol verstuurd.
Je ontvangt nog een bevestiging per e-mail.