Vrienden van

CONTACTGEGEVENS VRIENDEN VAN CKC

Postadres: Leidsewallen 80, 2722PC Zoetermeer 
kvk: 27199359 
RSIN: 816327245

Rekeningnummer: NL 81 RABO 01012826 99
Website: www.vrienden-ckc.nl
Website: www.vkcz.nl
E-mail: vrienden@ckc-zoetermeer.nl
Telefoon secretaris: +31 6 21 50 3800

 

DOELSTELLING

De stichting Vrienden Kunst en Cultuur Zoetermeer heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor Kunst en Cultuur in het algemeen en voor het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) in het bijzonder.

De stichting handelt onder de naam: Vrienden van CKC

BESTUURSSAMENSTELLING 2018
Frits Brouwer                                 voorzitter
Alcuin Olthof                                  secretaris
Marc de Rooij                                penningmeester
Marc Waltman                               lid inkomend
Harm Mars                                     lid aftredend per 05.01

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor haar inspanningen.

 

ACTIVITEITENVERSLAG 2017

In 2017 maakte de stichting een nieuwe doorstart.

Haar initiatief Wolfert (digitale kunst en cultuuragenda voor Zoetermeer) en de daarbij behorende website zijn overgegaan in het bredere platform Zoetermeer Bruist (activiteitenkalender voor uitgaan en bezoeken in Zoetermeer). De stichting heeft vervolgens hernieuwd aansluiting gezocht bij het Centrum van Kunst en Cultuur.

De stichting heeft zijn residentie gekozen in het pand van CKC & partners.

De overgang van de oude opzet (4 activiteiten met vrienden per jaar) naar de digitale opzet en een meer bij de doelstelling passende opzet hebben ondanks een zorgvuldige communicatie tot onduidelijkheid geleid. Vrienden maakten gebruik van de switch om te bedanken en er vond een bestuurswisseling plaats.

Het jaar 2017 is gebruikt om duidelijkheid te krijgen over de status van het vrienden bestand. In de doorstart zijn allerhande administratieve processen gedigitaliseerd en recht getrokken. Er is een beleidsplan gemaakt en nieuwe bestuursleden gezocht.

Verder heeft het bestuur besloten een aanvulling te maken en de ANBI-status aan te vragen. De wijziging/afstemming van de statuten vond plaats en begin van het jaar 2018 is de status aangevraagd.

Het bestuur heeft zich laten adviseren door de directie van het CKC over het doneren. In juli 2017 werd een eerste bedrag uit het nog aanwezige eigen vermogen gedoneerd ter ondersteuning en uitbreiding van het talentenprogramma.

BELEIDSPLAN 2018
Klik hier

BALANS kosten-baten
Klik hier

BEGROTING (Klik hier)
De activiteiten zijn erop gericht het bestand van vrienden en bedrijfsvrienden uit te breiden. Het bestuur is onbezoldigd en zal haar kosten declaraties beperken tot de out-of-pocket kosten. Door digitaal werken zullen de administratiekosten gering zijn. De resterende kosten zijn bankkosten en hostingkosten voor de domeinnamen. Met deze werkwijze zal het doel maximaal ondersteund worden. Zie ook ons beleidsplan (link).
Het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) staat voor muziek, dans, theater, beeldende kunst en nieuwe media voor iedereen en is uniek in haar soort. De stichting werkt in opdracht van de gemeente en het onderwijs en heeft daarnaast een aanbod voor particulieren. Het bevorderen van kunstparticipatie binnen Zoetermeer en omgeving is het primaire doel en dit doen wij in samenwerking met onze 60 huispartners.

De Vrienden van CKC stellen zich al doel om talenten bij CKC & partners optimale ontwikkelingskansen te bieden. Door hun financiële bijdrage maken zij mede het Talententraject van CKC & partners mogelijk. Hoe meer mensen zich aansluiten bij de Vrienden, des te meer talenten extra ondersteuning kunnen krijgen.

Het Talententraject van CKC & partners staat open voor alle leerlingen die onder ons dak les hebben. Belangrijke criteria voor deelname aan het Talententraject zijn o.a. motivatie/passie, fysieke geschiktheid en ontwikkelbaarheid. Ieder seizoen wordt in overleg met docent, ouders en leerling gekeken met welke extra investering het talent op dat moment het meest gediend is. Jaarlijks presenteren alle talenten zich tijdens een presentatie in het CKC. Aansluitend worden de resultaten van dat hele seizoen door het docentencollectief besproken en volgt al dan niet een nieuw seizoen in het Talententraject.

Word vriend!
Vrienden zijn de sleutel tot extra programma en kansen. Met uw steun maakt u onze ambitieuze, experimentele en innovatieve plannen voor de komende jaren mede mogelijk. Vriend bent u al voor €50,- per jaar!

Vriend worden of vragen?
Om u aan te melden als vriend of voor al uw vragen over ondersteuning van het CKC stuurt u een bericht naar vrienden@ckc-zoetermeer.nl.

 
Black background overlay

Je aanmelding is succesvol verstuurd.
Je ontvangt nog een bevestiging per e-mail.