“Koop een aandeel in creativiteit”

De vrienden van het CKC
Voor het opgroeien van gelukkige en vindingrijke kinderen is de ontwikkeling van hun creatieve vermogen belangrijk. Naast veel plezier leert het hen belangrijke vaardigheden om zich te kunnen handhaven in de 21e eeuw. Zij zijn de creatieve geesten die onze toekomstige stad vorm gaan geven.

Wij hebben als doel om de belangstelling van Kunst en Cultuur voor iedereen in Zoetermeer te vergroten. Voor het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC & partners) richten wij ons speciaal op de creatieve ontwikkeling van kinderen. Daarom stimuleren wij Muziek, Dans, Theater en Beeldende Kunst, in zowel traditionele als in moderne vormen.

‘JONGE TALENTEN’ INSPIREREN
We willen graag elk kind helpen, maar dat is helaas niet mogelijk. Daarom stimuleren wij in 2018 de ‘Jonge Talenten’ van het CKC. Door donaties geven wij deze talenten extra lestijd om zich verder te ontwikkelen.

We proberen samen met deze kanjers hun passie voor hun kunstvorm zo veel mogelijk over te brengen op de andere kinderen in Zoetermeer. Dit gebeurt onder andere via het educatieve programma van het CKC op basisscholen.

HOE KUNT U ONS HELPEN?
Koop een aandeel in creativiteit.

Wij geven aandelen uit ter waarde van € 50,- euro. Door aandelen te kopen doneert u aan de ‘Jonge Talenten’ van CKC & partners. De stichting heeft de ANBI status, dus voordelig bij de belastingaangifte.

Als particulier bent u al vriend en investeerder voor 1 aandeel = € 50,- euro *
Als bedrijf bent u vriend en investeerder vanaf 5 aandelen = €  250,- euro *
* U kunt zelf aangeven of u vriend voor 1 jaar of voor een langer termijn  wilt zijn.

HOE KUNNEN WIJ ELKAAR HELPEN?
U investeert natuurlijk vooral voor het maatschappelijk belang maar wij vinden het wel heel leuk om iets terug te doen. Voor bedrijven die 5 aandelen kopen hebben we het volgende klaar staan:

1.  Uw logo van uw bedrijf komt in de carrousel op de TV schermen in het gebouw van CKC & partners.
2.  U krijgt van ons een banner die u overal kunt plaatsen.
Uw logo en uw aantal aandelen zetten we in de standaard advertentie van ‘De Vrienden van het CKC‘.  U kunt de banner gebruiken voor ‘sociale media’ en/of uw eigen website. Zo linkt u uw bedrijf aan CKC & partners. Daarnaast helpt u ‘De Vrienden van het CKC’ ook nog eens aan extra publiciteit.

Wilt u een ‘aandelen portfolio’ samenstellen neem dan contact met ons op. Er zijn namelijk genoeg leuke initiatieven voor grotere investeerders.

CONTACTGEGEVENS VRIENDEN VAN CKC
Postadres: Leidsewallen 80, 2722PC Zoetermeer
kvk: 27199359
RSIN: 816327245
Rekeningnummer: NL 81 RABO 01012826 99
Website: www.vkcz.nl
E-mail: vrienden@ckc-zoetermeer.nl
Telefoon secretaris: +31 6 21 50 3800
 
DOELSTELLING
De stichting Vrienden Kunst en Cultuur Zoetermeer heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor Kunst en Cultuur in het algemeen en voor het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) in het bijzonder.
De stichting handelt onder de naam: Vrienden van CKC

BESTUURSSAMENSTELLING 2018
Frits Brouwers                               voorzitter
Alcuin Olthof                                  secretaris
Marc de Rooij                                penningmeester
Marc Waltman                               lid inkomend
Harm Mars                                     lid aftredend per 05.01
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor haar inspanningen.

 ACTIVITEITENVERSLAG 2017
In 2017 maakte de stichting een nieuwe doorstart.
Haar initiatief Wolfert (digitale kunst en cultuuragenda voor Zoetermeer) en de daarbij behorende website zijn overgegaan in het bredere platform Zoetermeer Bruist (activiteitenkalender voor uitgaan en bezoeken in Zoetermeer). De stichting heeft vervolgens hernieuwd aansluiting gezocht bij het Centrum van Kunst en Cultuur.
De stichting heeft zijn residentie gekozen in het pand van CKC & partners.
De overgang van de oude opzet (4 activiteiten met vrienden per jaar) naar de digitale opzet en een meer bij de doelstelling passende opzet hebben ondanks een zorgvuldige communicatie tot onduidelijkheid geleid. Vrienden maakten gebruik van de switch om te bedanken en er vond een bestuurswisseling plaats.
Het jaar 2017 is gebruikt om duidelijkheid te krijgen over de status van het vrienden bestand. In de doorstart zijn allerhande administratieve processen gedigitaliseerd en recht getrokken. Er is een beleidsplan gemaakt en nieuwe bestuursleden gezocht.
Verder heeft het bestuur besloten een aanvulling te maken en de ANBI-status aan te vragen. De wijziging/afstemming van de statuten vond plaats en begin van het jaar 2018 is de status aangevraagd.
Het bestuur heeft zich laten adviseren door de directie van het CKC over het doneren. In juli 2017 werd een eerste bedrag uit het nog aanwezige eigen vermogen gedoneerd ter ondersteuning en uitbreiding van het talentenprogramma.

BELEIDSPLAN 2018
Klik hier

BALANS kosten-baten
Klik hier

BEGROTING (Klik hier)
De activiteiten zijn erop gericht het bestand van vrienden en bedrijfsvrienden uit te breiden. Het bestuur is onbezoldigd en zal haar kosten declaraties beperken tot de out-of-pocket kosten. Door digitaal werken zullen de administratiekosten gering zijn. De resterende kosten zijn bankkosten en hostingkosten voor de domeinnamen. Met deze werkwijze zal het doel maximaal ondersteund worden. Zie ook ons beleidsplan (link).Black background overlay

Je aanmelding is succesvol verstuurd.
Je ontvangt nog een bevestiging per e-mail.