Symposium geannuleerd

Kortgeleden hebben we de uitnodigingen verstuurd voor het symposium Kracht van Kunst. Helaas hebben we moeten constateren dat de timing ervan een ongelukkige is geweest, waardoor het aantal aanmeldingen is achtergebleven. Daarom hebben we het symposium moeten annuleren.

Kunst verlicht, helpt, verrijkt en roert

Onderzoeken tonen aan participatieve kunstprojecten of culturele interventies nut hebben. De inzet van kunst leidt tot nl zichtbare verbeteringen bij kwetsbare groepen, zoals ouderen, statushouders, jongeren, etc. En daarmee is het een krachtig middel om maatschappelijke opgaven als eenzaamheid, participatie, geestelijke en fysieke gezondheid en sociale cohesie aan te pakken.
CKC & partners ziet grote kansen op dit gebied en zet zich daarom actief in om het onderwerp binnen de stad op de agenda te houden. Door inspiratie te bieden, kennismaking te faciliteren en een basis te leggen voor structurele samenwerking, verwachten we maatschappelijke partijen, gemeente en culturele makers te kunnen verbinden en daarmee de ontwikkeling op dit gebied naar Zoetermeer te halen.

Inspiratie uit het land

>> Kunst op Recept is een programma van verschillende culturele interventies die met zorg zijn ontwikkeld om de mentale veerkracht van mensen met terugkerende psychosociale klachten te vergroten. Marjo Schlaman van DE KOM (stadstheater en kunstencentrum Nieuwegein) is een van de initiatiefnemers van dit programma.
>> Het versterken van de veerkracht van jongeren en de rol van kunst en cultuur hierin komt samen in Buitengewoon. Josefien Poll en Claudia Marinelli van LKCA hebben recent onderzoek gedaan naar effecten van culturele interventies en de inzet van culturele professionals en jongerenwerkers op kwetsbare jongeren bij het vormgeven van hun leven.
>> EdVanHoornFuckTheSystem is de bekroonde voorstelling van theatergroep Op Roet. Het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een man die als eenling werkt in een vluchtelingenkamp in Syrië. Op Roet maakte de voorstelling met veertig acteurs, musici en zangers, onder wie twintig vluchtelingen uit Syrië, Irak en Eritrea. Ingrid Docter is artistiek leider van Op Roet.
>> Toegankelijke danslessen in zorginstellingen in Rotterdam, dat is wat Time to Dance sinds 2013 biedt i.s.m. vele sociale partners. Met de lessen worden oudere wijkbewoners geactiveerd, verbeteren zij hun conditie en vergroten zij hun sociale netwerk. Docent en projectleider Bernadet van Winden laat de deelnemers ervaren hoe deze lessen eruit zien en vertelt graag over het project.
>> Het KunstenHuis (de Bilt/ Zeist) heeft We ∞ Match ontwikkeld om statushouders en werkzoekenden uit de bijstand dmv cultuur te trainen en te coachen in het proces van participatie en het vinden van (vrijwilligers)werk. In maart 2019 start dit project voor de derde keer. Willeke Coolenbrander is de projectleider van het eerste uur.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in een samenwerking? Bel ons voor koffie of meld je aan:


Black background overlay

Je aanmelding is succesvol verstuurd.
Je ontvangt nog een bevestiging per e-mail.