Interne Cultuurcoördinator

Interne cultuurcoordinator

Cultuureducatie kan gezien worden als een reis, een reis waarbij kinderen onderweg leren betekenis te geven aan de wereld waarin ze leven. Bij cultuureducatie gaat het om het echte leven en om leren van dat echte leven. Kinderen hebben dan een gids nodig, die hen hun eigen reis durft te laten maken, iemand met een open oor en oog voor wat kinderen drijft, die hen mogelijkheden laat zien, hen wijst op alternatieve routes en oplossingsmogelijkheden aanreikt. De Interne Cultuurcoördinator (ICC) is zo’n gids.

De begeleiding bij het ontwikkelen van een visie van het schoolteam op cultuureducatie is waarschijnlijk de belangrijkste taak van de Interne Cultuurcoördinator. In die visie komen alle zaken samen die te maken hebben met het vormgeven van cultuureducatie. Een Interne Cultuurcoördinator zorgt ervoor dat kunstzinnige en culturele activiteiten een vaste plek krijgen binnen het primair onderwijs. De Interne Cultuurcoördinator formuleert het cultuurbeleid en is contactpersoon en aanjager voor het organiseren van culturele activiteiten binnen de school. Ook onderhoudt de cultuurcoördinator contacten met culturele instellingen. Voor leerkrachten en educatiemedewerkers van culturele instellingen die cultuurcoördinator willen worden, is de cursus ‘Interne Cultuurcoördinator (ICC)’ ontwikkeld. Voor beide doelgroepen biedt de cursus de mogelijkheid een netwerk te starten waarin zij elkaar ontmoeten, feedback geven en inspiratie en ondersteuning vinden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een onderbouwd kunst- en cultuureducatiebeleid.

Geld en uren voor cultuureducatie
Interne cultuurcoördinator is een taak en (nog) geen functie. De meeste scholen reserveren uren voor die speciale taak van de leerkracht. Over het algemeen hebben de cultuurcoördinatoren minimaal 1 tot 2 uur per week nodig. Als er uren gereserveerd zijn in de jaartaakbelasting van de leerkracht, kunnen de cultuurcoördinator en de directie afspraken maken over het aantal uren. Dat hangt onder andere af van de grootte van de school, het culturele programma en de taakomschrijving van de cultuurcoördinator. Lees hier meer over financiering van de ICC’er.

Bronnen
- cursus Interne Cultuurcoördinator (ICC) 
- 
Cursus Interne Cultuurcoördinator in Rijswijk
- Dossier ICC, uitgever: Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht.
 http://www.cultuurcoordinator.nl/cultuurcoordinator/dossiericc
- 
www.cultuurnetwerk.nl

Black background overlay

Je aanmelding is succesvol verstuurd.
Je ontvangt nog een bevestiging per e-mail.