Landelijke regeling cultuureductie met kwaliteit

Landelijke regeling cultuureducatie met kwaliteit

Het kabinet wil kinderen en jongeren op het gebied van cultuur een stevig fundament bieden. Voorwaarden daarvoor zijn een goede verankering van cultuureducatie in het onderwijs en aandacht voor cultuureducatie bij alle culturele instellingen, landelijk en lokaal. Het gaat mede dankzij het gevoerde beleid beter met de randvoorwaarden voor cultuureducatie. Maar er zijn diverse aanwijzingen dat het met de inhoudelijke borging, zowel binnen het onderwijs als binnen culturele instellingen nog veel beter kan en moet. Hiervoor is de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit ontworpen:

Landelijke doelstellingen
- Bevorderen van de beoordeling van het behalen van kerndoelen
- Stimuleren van het werken met een doorgaande leerlijn cultuureducatie
- Versterken bekwaamheden voor cultuureducatie bij leerkrachten
- Versterken beleid en op de kerndoelen afgestemd aanbod van culturele instellingen

Het Fonds voor Cultuurparticipatie verstrekt in het kader van de Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 subsidie aan culturele instellingen. Voorwaarde voor subsidie is dat culturele instellingen de scholen betrekken bij het maken van projectplannen en dat scholen ook financieel bijdragen aan het uitvoeren van de plannen.

Black background overlay

Je aanmelding is succesvol verstuurd.
Je ontvangt nog een bevestiging per e-mail.